Birom.pl

logo

Agencja Rozwoju Personalnego WKK

Zajmujemy się pozyskiwaniem klientów biznesowych i promowaniem ich działalności.

O nas

BIROM - Roman Białek & DAUGHTERS of GP
Agencja Rozwoju Personalnego WKK

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz działamy jako agencja pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz instytucja szkoleniowa. Oprócz tego opieramy naszą działalność na społecznej nauce kościoła katolickiego oraz wyróżniamy się sprawiedliwym podziałem zysków. Dzieląc zyski, przeznaczamy 20% na inwestycje, 10% na cele charytatywne, a pozostałe 70% dzielimy w równych częściach pomiędzy pracowników i właścicieli (oraz w przyszłości pomiędzy wspólników).

Firma BIROM WKK nakierowana jest na realizację w praktyce społecznej nauki kościoła dla osób potrzebujących. Udziela wsparcia pro bono, a dla pracowników podział zysku następuje na zasadzie równego traktowania.

Firma BIROM WKK oferuje swoje usługi przede wszystkim instytucjom i podmiotom gospodarczym, które realizują podobne cele i wspierają potrzebujące podmioty darowiznami (choćby 1.5%) albo też dokonują darowizn na cele kultu religijnego. Powyższe nastawienie wynika z faktu iż właściciel Marki BIROM WKK jest praktykującym Katolikiem. I chociaż czasem upada, to święcie w to wierzy, ze z pomocą Bożą będzie mógł na innym odcinku służyć potrzebującym:

-osobom Bezrobotnym

-Pracodawcom

-Jednostkom Samorządu Terytorialnego

-Instytucjom Oświatowym

-Organizacjom Pozarządowym

I wielu, wielu innym Partnerom lokalnego rynku pracy

Każdy zasługuje na pomoc. W razie potrzeby pomożemy Ci za ZŁOTÓWKĘ! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły:   503 097 707

Poznaj nasze wartości!

Wizja

Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najważniejsza.

Misja

Człowiek jest największą wartością.

Dołącz do nas!

Oto zasady, które u nas panują:

 1. Pracownicy:
  • Wejście do Firmy 110% obecnie posiadanego wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy
  • Po 3 miesiącach wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem MRPS + Premia
  • Umowy zlecenia
  • Umowy o dzieło
  • Umowy B2B
 2. Warunki pracy:
  • Etap I:
  • Pracownicy świadczą pracę w oparciu o własny sprzęt IT i własne aparaty telefoniczne
  • Wizerunek, CV i inne zgoda na udostępnienie
  • Pracodawca zapewnia warunku pracy i płacy zgodne z obowiązującymi przepisami i normami prawa w szczególności dostęp do sanitariatów, krzesło i biurko. Podstawowe  zasady :
   1. – praca wykonywana jest w godz. 8.00 – 16.00 wszystkich pracowników obowiązuje podpisanie listy obecności,
   2. – Biuro otwiera pierwszy przychodzący do pracy, a zamyka ostatni z niej wychodzący
   3. Co do zasady pracownicy obowiązani są do zachowania porządku na stanowisku pracy – jak jest potrzeba każda pracownik sprząta po sobie jak również po innych osobach bez szemrania
 3. Etap II
 • Obsługa Prawna:

            Kancelaria Radcy Prawnego Jacka Makaruka ul. Paryska Skarżysko

 • Obsługa Podatkowo-Księgowa:

            Kancelaria Doradztwa Podatkowego PODBIELSCY (Herbu Śreniawa)  Ul. Kościela33/U1; 60-537 POZNAŃ

 • Urząd Skarbowy ul 1 Maja 54; Skarżysko-Kamienna.
 • VII. Tłumacz j. angielskiego – @Adrianna Białek  – wg oddzielnego prozumienia
 • VIII. Marketing – Media plan : @Aleksandra Białek-Borusk – wg oddzielnego porozumienia
 • Zaopiekowanie apteczne: Technik Farmaceutyczny
 • BHP – uprawniony specjalista
 • Parafia : NPNMP W Skarżysku – Kamiennej

Nasz zespół

Roman Białek

Roman Białek, lat 58, wykształcenie wyższe EMBA, żonaty, dwie wspaniałe córki . Ostanie ponad 30 lat praca w PUP Skarżysko-Kamienna z czego prawie 16 lat jako Dyrektor tej Instytucji. PUP Skarżysko od szeregu lat zajmuje w zakresie stopy bezrobocia najwyższe lokaty. Niemniej jednak w zakresie funkcjonowania oceniany jest  jako lider wśród liderów. Powyższe dokumentują fakty posiadania przez PUP Skarżysko liczne wyróżnienia , podziękowania jak również gratyfikacje finansowe w wysokościach przekraczających wysokości otrzymywanych pensji przez pracowników, w tym także i Dyrektora tej instytucji – co było inspiracją dla Pana Starosty Artura Berusa, aby z tego tytułu na swoim koncie facebook’owym uczynił zarzut w/w. Ale było, minęło..

W chwili obecnej podziękowałem Panu Staroście za współpracę i powołałem do życia podmiot gospodarczy pod nazwą Agencja Rozwoju Personalnego i Biznesu BIROM WKK Roman Białek.

Na chwilę obecną zatrudnionych jest (lub osoby wykonują badania lekarskie) 4 osoby na umowę o pracę, 1 osobę na umowę zlecenie , 2 osoby na umowę rezultatu (o dzieło)

Co pokazuje, ze dajemy radę, że jest potencjał!

Co prawda wyżej wymieniony odszedł z PUP, ale nie zszedł z rynku pracy. Zapewne Firma ARP iB BIROM WKK odegra na lokalnym rynku pracy szczególną rolę, łącząc wszelkie możliwe działania w segmencie gospodarki rynkowej związanej ze wzrostem zatrudnienia w regionie.

W czasie pełnienia funkcji Dyrektora na szczególną satysfakcję w.w składają się następujące fakty:

– uzyskanie przez PUP Skarżysko-Kamienna Świętokrzyskiej Nagrody Jakości oraz wdrożenie systemu ISO

– powołanie do życia szczególnie w ostatnim czasie niezwykle potrzebnego działania wspierania osób młodych do 30 r.ż w wejściu na rynek pracy – Partnerstwo Pomostem 

Do Zatrudnienia.  Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, w celu zapewnienia godnych warunków życia i pracy na północnych rubieżach ziemi świętokrzyskiej.

– wspieranie ekonomii społecznej i tworzenie warunków do rozwoju lokalnego partnerstwa , czego istnienia potrzeby dowodzi ww przykład.

Ponadto ww. na początku lat 90 po powrocie z wojska przyczyniał się do rozwoju demokratycznego państwa prawa – najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej , współtworząc Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w jego lokalnym wydaniu na terytorium Ziemi Świętokrzyskiej. W latach 80 był czynnym instruktorem Niezależnego Ruchu Harcerskiego – będąc drużynowym 11 Drużyny Harcerzy, dzięki tym działaniom  w wolnej już Polsce ZHR mógł się swobodnie rozwijać.

Występując  z szeregów harcerskich posiadał instruktorski stopień podharcmistrza a harcerski Harcerza Orlego (HO). Ponadto został uhonorowany odznaką XXX-lecia Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej. Ponadto realizując pasje związane z turystyką otrzymał odznakę PTTK Organizator Turystyki.

Powyższe pasje i doświadczenie są dziś podwaliną prowadzenia działalności gospodarczej w ramach których działają departamenty o których możecie Państwo poczytać na tej stronie.

Kontakt

BIROM – Roman Białek & DAUGHTERS of GP

Agencja Rozwoju Personalnego WKK

ul. 1 Maja 43, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Dane teleadresowe:

numer telefonu: 503 097 707

adres email: birom@wp.pl

Formularz kontaktowy