Birom.pl

logo

Aktualności

Nasza Firma BIROM WKK Agencja Rozwoju Personalnego i Biznesu / Personal Development & Business Agency –

Roman Białek (był Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w latach 2007-2023 ) w dniu 19.05.2023 gościł byłych Pracowników PUP Skarżysko. Pracownicy Firmy BIROM WKK przedstawili zebranym zakresy swoich obowiązków i wizję, która brzmi ”Człowiek wartością największą”. W czasie spotkania nastąpiła wymiana uwag i spostrzeżeń, a byli Pracownicy PUP wskazali z własnego doświadczenia obszary funkcjonowania naszej Firmy, które można udoskonalić. Wskazali także nowe obszary poprzez które nasza Firma może zaspakajać podstawowe potrzeby mieszkańców naszego miasta i powiatu. Ważnym kierunkiem we wnioskach końcowych wyartykułowana została sugestia powołania nowego Departamentu Wytchnieniowego, co będzie wymagało poszerzenia zakresu naszego działania w PKD oraz zatrudnienia dodatkowych osób. Dzięki cennym uwagom ze strony naszych Gości stawiamy fundamenty pod dalsze działanie BIROM WKK.